Sprzedaż hurtowa

 


 

Oferta współpracy w ramach dalszej odsprzedaży jest skierowana przede wszystkim do sklepów komputerowych oraz firm zajmujących się sprzedażą sprzętu biurowego. Swoim partnerom zapewniamy najwyższą jakość obsługi, oferujemy materiały eksploatacyjne w bardzo atrakcyjnych cenach, oczekujemy jednak, iż przyznanie preferencyjnych warunków spowoduje nawiązanie stałej współpracy i regularnych zamówień. Status odbiorcy hurtowego przyznajemy  zgodnie z poniższą tabelą. Ten system ma za zadanie ułatwić Państwu nawiązanie z nami stałej współpracy i zapewnić elastyczne warunki rabatowania.

W celu uzyskania wstępnego statusu Odbiorcy Hurtowego (co jest równoznaczne z uzyskaniem na początek grupy cenowej B niezależnie od aktualnie osiągniętego obrotu) niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:


1. 
Wniosek o przyznanie grupy hurtowej

Wniosek o przyznanie początkowej - B grupy hurtowej

2. Aktualne kopie dokumentów rejestrowych podbite za zgodność z oryginałem:
     a) NIP,
     b) REGON,
     c) dokument rejestrowy (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

Komplet zeskanowanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy: [email protected]


Każdy kontrahent może wystąpić o przyznanie grupy hurtowej tylko raz na 6 miesięcy.

Kontrahenci z grup B-D ponoszą częściowy koszt za przesyłkę każdej paczki do 30 kg , jeśli zamówienie jest niższe niż 500 zł brutto. Przy zamówieniu wyższym niż 500 zł brutto przesyłka jest bezpłatna.

UWAGA!

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków przyznawania grup cenowych i sprzedaży hurtowejKażda  ewentualna  zmiana warunków będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej.


Warunki przyznawania preferencyjnych grup cenowych

3.03.2014 r. wprowadzona została formuła rabatowania w zależności od wypracowanego obrotu z ostatnich 2 miesięcy.

Każdy kontrahent przypisany jest do jednej z trzech grup cenowych zgodnie z poniżej przedstawioną tabelą:

Osiągnięty obrót w ostatnich 2 miesiącach

Grupa cenowa

od 999,99 PLN do 4999,99 PLN netto

Grupa B

od 5000,00 PLN do 9999,99 PLN netto

Grupa C

od 10000,00 PLN netto

Grupa D

Przedstawione zasady rabatowania nie dotyczą osób fizycznych. Osoby fizyczne, które chcą uzyskać rabat na produkty z naszego sklepu internetowego, prosimy o skorzystanie z  formularza kontaktowego skierowanego do działu obsługi klienta.

Ceny zamieszczone w sklepie internetowym są cenami detalicznymi z Grupy cenowej A (z uwzględnieniem podatku VAT). 


Aktualizacja obrotu i grup cenowych będzie wykonywana cyklicznie (co 6 miesięcy).arrow_upward

Nowe konto